Doa Menghilangkan Rasa Was-Was -->
Cari Doa

Advertisement

Doa Menghilangkan Rasa Was-Was

Duta Islam #01
Kamis, 05 April 2018

cara menghilangkan was was dalam hati
Doa menghilangkan rasa was-was.
Apa itu was was? Ia adalah penyakit yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Praktiknya, ketika sholat, orang yang memiliki rasa was-was harus mengulang membasuh wudlu berkal-kali karena takut atau ragu tentang sha dan tidaknya wudlu.

Tentangdoa.com - Orang yang sering was-was seperti di atas perlu dihilangkan karena mengganggu keyakinan hati. Berikut ini adalah doa menghilangkan rasa was-was. Disajikan tentangdoa.com dari Kitab Syifa' Biddua'. Isinya begini:

Sesiapa yang terekena penyakit was-was atau ragu-ragu, maka, cara menghentikannya adalah dengan doa berikut ini:

أمنت با لله ورسله: ألله أحد ألله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

Baca:
Aaamantu billahi wa rasulihi, Allahu ahad, Allahus Shomad, lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Artinya:
Aku berimana kepada Allah dan para utusannya. Allah esa. Allah somad. Tidak beranak dan diperanakkan. Tidak ada yang sekufu dengan-Nya satupun. 

Lafadz di atas tercantum juga dalam Hadits Sunan Abu Dawud 4/329, yang menurut Al-Albani, derajatnya adalah hasan.

Cara Menghilangkan Rasa Was Was

Baca doa di atas sembari menolehkan kepala ke sisi kiri hingga tiga kali.

Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat sifat was-was, maka, bacalah ayat ini dengan cara seperti di atas.

هو الأول و اللأخر والظا هر والبا طن وهو على كل شيئ قدير

Baca:
Huwal awwalu wal akhiru wadzdzoohiru wal baathinu wa huwa alaa kulli syai’ing qodiiir.

Artinya:
Dialah (Allah) yang Maha Awwal, Maha Akhir, Maha Dhohir, Maha Bathin. Atas segala sesuatu, Dia Maha Kuasa. (QS. Al-Hadid, 57: 3)

Ijazah ini dari Syeikh Muhammad Mahmud bin Abdullah, ditulis ulang dari Kitab Assyifa’ bi Aldu’a: Hudar Rasul, Syeikh Asmuni, Pethuk, Kediri (halaman: 6).

Silakan diamalkan dengan menulis “Qobiltu” di kotak komentar di bawah ini. InsyaAllah berhasil. (tentangdoa.com)

Pencarian terkait:
cara menghilangkan rasa was was dan takut, doa menghilangkan rasa was was, penyebab penyakit was was, penyakit was was dalam aqidah, doa hilangkan keraguan, cara menghilangkan was was dalam hati.

close
Banner iklan disini